Khóa thông minh Bond – UT001

1,545,000

Phạm Vi Sử Dụng:

(1)  Khoá càng Xe Máy

(2)  Khoá Cổng Sắt

(3)  Khoá cổng Kho Bãi

Công Nghệ Vân Tay: Chống Nước, Đạt cấp độ IP67

(1)  Ngâm trong nước 30 phút

(2)  Không sợ nước mưa xâm nhập